Chào mừng bạn đã đến với Cho thuê máy công trình!

Hidden

Hidden

Hidden

Nhà máy điện gió Chế biến Tây Nguyên và Phát triển Miền núi

Dự án Nhà máy Điện gió Phát triển Miền núi của Công ty cổ phần điện gió Chư Prông Gia Lai

Dự án Nhà máy điện gió Wind Energy Chính Thắng

Dự án đầu tiên CÔNG TY CỔ PHẦN MA-SBTC tham gia lắp dựng tuabin gió.

DỰ ÁN: NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ HÒA BÌNH 5 - GIAI ĐOẠN 1 BẠC LIÊU

Dự án: Nhà máy điện gió Hoà Bình 5 - Giai đoạn 1

‘Đại gia’ Anh đề xuất làm điện gió ngoài khơi 12 tỷ USD ở Bình Thuận

‘Đại gia’ Anh đề xuất làm điện gió ngoài khơi 12 tỷ USD ở Bình Thuận